Објављено решење о висини одобрених средстава за годишње програме за 2021. годину

На сајту Покрајинског секретаријата за спорт и омладину објављено је решење о висини одобрених средстава за годишње програме за 2021. годину. Годишњи програми за 2021. годину...