Корекција годишњих програма за 2019. годину

Поштовани представници покрајинских гранских савеза и савеза из области спорта, Обавештавамо Вас да сте у обавези да извршите корекцију поднетих годишњих програма за 2019. годину у...