Објављено решење о висини одобрених средстава за годишње програме за 2019. годину

На сајту Покрајинског секретаријата за спорт и омладину објављено је решење о висини одобрених средстава за годишње програме за 2019. годину. Годишњи програми за 2019. годину...