www.ssv.rs[ Home ]
Sportski savez Vojvodine, Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Tel.:021/423-924, Mail:office@ssv.rs
 
Dobrodošli na novi sajt: www.sportal.org.rs !

INFORMACIONI SISTEM SPORTA U AP VOJVODINI - PILOT PROJEKAT:

eSavezi (model informacionog sistema)

eSavezi - model informacionog sistema sporta u AP Vojvodini!

Ovaj sistem Web aplikacija predstavlja jedan model informacionog sistema sporta u AP Vojvodini. Za sada se sastoji od 5 modula: modul eSavezi, modul eKalendari, modul eVihor, modul eStatistika kao i modul za administratore sistema. Planirano je da se dodaje modul po modul u sistemu, naravno u saradnji sa granskim savezima.


Izborom linkova u tabeli koja se nalazi ispod možete da pristupite dostupnim modulima sistema eSavezi a putem modula i trenutno dostupnim bazama podataka.

Web aplikacija eSavezi - modul: eSavezi!
Web aplikacija eSavezi - modul: eKalendari!
Web aplikacija eSavezi - modul: eVihor!
Web aplikacija eSavezi - modul: eStatistika!
Web aplikacija eSavezi - eKontakt!

Pored modula za ažuriranje podataka Pokrajinskih granskih saveza koji je namenjen sekretarima granskih saveza postoji i odvojen modul za administratora sistema. Ovaj modul služi za ažuriranje svih pogrešno unetih podataka, takođe služi za unos podataka onih saveza koji nisu u mogućnosti da unose podatke (nemaju računar i pristup internetu).


PHP! MySQL! SQLMaestro!WampServer! Apache!


Site
Mail
+381 21 487 4871
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 2010. www.sio.vojvodina.gov.rs