www.ssv.rs[ Home ]
Sportski savez Vojvodine, Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Tel.:021/423-924, Mail:office@ssv.rs
Model informacionog sistema sporta u AP Vojvodini - Web aplikacija eSavezi-modul eSavezi!
 
Dobrodošli na novi sajt: www.sportal.org.rs !

INFORMACIONI SISTEM SPORTA U AP VOJVODINI - PILOT PROJEKAT:

Web aplikacija eSavezi (modul: eSavezi)

Link - izmena podataka - namenjen je sekretarima Pokrajinskih granskih saveza:

Ukoliko oni budu redovno ažurirali podatke za svoj savez, imaćemo ažurne sve baze podataka. Ideja ovog modula jeste da se svi predstavnici saveza polako navikavaju na upotrebu informacionih tehnologija u sportu jer se svi zajednički trudimo da jednog dana dobijemo elektronski servis u sportu za sve građane Vojvodine a to je sigurno informacioni sistem.


Izborom linkova u tabeli koja se nalazi ispod možete da pristupite bazama podataka Pokrajinskih granskih saveza, sportskih organizacija članica pomenutih saveza a sekretari granskih saveza imaju mogućnost da ažuriraju podatke za svoj savez!

POKRAJINSKI GRANSKI SAVEZI- baza podataka -
POKRAJINSKI GRANSKI SAVEZI - ažuriranje podataka - NOVO!
KLUBOVI ČLANOVI GRANSKIH SAVEZA - baza podataka -
KLUBOVI KOJI NISU ČLANOVI GRANSKIH SAVEZA - baza podataka -
STATISTIČKI PODACI - tabele i grafikoni!

U pripremi su i detaljniji statistički podaci (broj organizacija koji koriste informacione tehnologije (sajt, mail, ...) i mnogi drugi merljivi podaci. Naravno sve ovo će dobiti puni značaj kada baze podataka budu popunjene.


Site
Mail
+381 21 487 4871
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 2010. www.sio.vojvodina.gov.rs