www.ssv.rs[ Home ]
Sportski savez Vojvodine, Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Tel.:021/423-924, Mail:office@ssv.rs
Kalendari takmičenja, manifestacija i događaja Pokrajinskih granskih saveza za 2010., 2011. i 2012. godinu!
 
Dobrodošli na novi sajt: www.sportal.org.rs !

INFORMACIONI SISTEM SPORTA U AP VOJVODINI - PILOT PROJEKAT:

Web aplikacija eSavezi (modul: eKalendari)


Izborom linka ispod možete pogledati kalendare takmičenja tj. aktivnosti Pokrajinskih granskih saveza za 2015. godinu koji su dostavljeni Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu krajem 2014. godine. Molimo one granske saveze koji još uvek nisu dostavili tražene podatke da to učine što pre kako bi podaci bili upisani u sistem!

Obavezno je da se kalendari takmičenja, počevši od 2010. godine, dostavljaju putem Interneta tj. popunjavanjem odgovarajućih Web obrazaca na ovom sajtu! Svaki predstavnik granskog saveza ima otvoren nalog (korisničko ime, lozinka) za pristup ovom sistemu. Rok za unos kalendara takmičenja za 2015. godinu je: 31. decembar 2014. godine!


KALENDARI TAKMIČENJA Pokrajinskih granskih saveza za 2015. god.
KALENDARI TAKMIČENJA Pokrajinskih granskih saveza za 2014. god.
Statistički podaci - TABELE I GRAFIKONI za 2010. god.
Statistički podaci - TABELE I GRAFIKONI za 2011. god.
Statistički podaci - TABELE I GRAFIKONI za 2012. god.
Statistički podaci - TABELE I GRAFIKONI za 2013. god.

Statistički podaci - PREGLED BROJA AKTIVNOSTI PO GODINAMA

Aplikacija koja prikazuje kalendare takmičenja nudi moćne alate za pretraživanje kalendara po svim poljima. Takođe omogućen je izvoz podataka iz MySQL baze u sledeće formate: PRINT, HTML, EXCEL, WORD, XML i CSV format!

Dakle, kada se jednom unese određeni kalendar takmičenja u bazu podataka kasnije se iz baze automatski generiše željeni oblik dokumenta, zavisno od namene.


Site
Mail
+381 21 487 4871
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 2010. www.sio.vojvodina.gov.rs