www.ssv.rs[ Home ]
Sportski savez Vojvodine, Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Tel.:021/423-924, Mail:office@ssv.rs
Kalendari takmičenja, manifestacija i događaja Pokrajinskih granskih saveza za 2010., 2011. i 2012. godinu!
 
Dobrodošli na novi sajt: www.sportal.org.rs !

INFORMACIONI SISTEM SPORTA U AP VOJVODINI - PILOT PROJEKAT:

Web aplikacija eSavezi (modul: eKalendari)


Na ovoj stranici može se videti broj unetih takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza za 2010., 2011., 2012., 2013. i 2014/2015. godinu.

Rok za unos preliminarne verzije kalendara takmičenja za 2015. godinu je: 31. decembar 2014. godine! U toku cele 2015. godine kalendare takmičenja/aktivnosti treba redovno ažurirati!


PREGLED BROJA UNETIH AKTIVNOSTI POKRAJINSKIH GRANSKIH SAVEZA PO GODINAMA:

2014/2015.
2013.
2012.
2011.
2010.
       

Kao što se može videti iz priloženih tabela broj unetih aktivnosti napreduje iz godine u godinu.


Site
Mail
+381 21 487 4871
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 2010. www.sio.vojvodina.gov.rs