Страница 
 од 57
Број 50
Назив гранског савеза СОФТБОЛ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса 21000
Град НОВИ САД
Телефон 060/6617-290
Година оснивања 2012.
Спорт СОФТБОЛ
Национална категоризација IV категорија
Покрајинска категоризација V категорија
Укупан број клубова 5
Председник Горан Стефановић
Заступник Горан Стефановић
Генерални секретар Драгана Стефановић
Секретар -
Списак чланова УО

Stefanović Goran, Predsednik

Списак чланова НО

Nije predviđeno statutom jer je Savez sa malim brojem klubova.

Мејл kancelarija@softbol-vojvodina.org.
Сајт www.softbol-vojvodina.org.rs
ПИБ 107169839
Матични број 08929297
Контакт особа Горан Стефановић
Контакт телефон 060/6617290
Страница 
 од 57
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.