Страница 
 од 57
Број 51
Назив гранског савеза СПОРТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Масарикова 25
Град НОВИ САД
Телефон 021/423-924
Година оснивања 1985. (1949.)
Спорт САВЕЗ
Национална категоризација
Покрајинска категоризација I категорија
Укупан број клубова 111
Председник Јасмина Јурас
Заступник Јасмина Јурас
Генерални секретар мр Младен Стојшин
Секретар Вера Вранеш
Списак чланова УО

ЈАСМИНА ЈУРАС – председник
СМИЉКА ЈАКШИЋ– подпредседник
Чланови:
БРАНКО МАЈКИЋ
ЂЕРЂ МЕСАРОШ
ОЛИВЕРА ЈОВАНОВИЋ
МИХАЈЛО СУЈЕР
ИГОР ЕРХАТИЋ
АЛМИР ГАГИЋ
ЈОВИЦА МОМИРОВ

Списак чланова НО

ВУКОСАВА ЂАПИЋ АТАНАЦКОВИЋ – председник
Чланови:
МИЉАНА БЕЉАНСКИ
ЉУБОМИР КОВАЧЕВИЋ

Мејл office@ssv.rs
Сајт www.ssv.rs
ПИБ 100458375
Матични број 08087911
Контакт особа мр Младен Стојшин
Контакт телефон 065/423-9244 мр Младен Стојшин 063/447-887 Слободан Бошкан
Страница 
 од 57
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.