ИД
Спорт
Назив савеза
Број особа са инвалидитетом укључених у спортске активности (М)
Број особа са инвалидитетом укључених у спортске активности (Ж)
Број лица са сметњама у развоју укључених у спортске активности (М)
Број лица са сметњама у развоју укључених у спортске активности (Ж)
Број жена које се баве спортским активностима
Број лица са инвалидитетом у области врхунског спорта (М)
Број лица са инвалидитетом у области врхунског спорта (Ж)
Број организованих међународних спортских такмичења (организација и учешће)
Број волонтера укључених у реализацију програма савеза (М)
Број волонтера укључених у реализацију програма савеза (Ж)
Усвојени правилници и процедуре у вези са финансирањем програма и радом спортских организација
Број жена руководилаца у покрајинским гранским савезима (председнице Скупштине, УО, НО)
Ажурност
2 РВАЊЕ РВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 0 0 0 0 450 0 0 1 45 22 Да 1 05/09/2018
3 ПОWЕРЛИФТИНГ ПОВЕРЛИФТИНГ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 0 0 0 0   0 0 3 0 0 Да 0 09/10/2018
4 МОТО СПОРТ МОТО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 0 0 0 0 0 0 0 1 10 5 Да 2 18/10/2018
5 БРИЏ БРИЏ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 Да 1 05/11/2018
6 КАЈАК-КАНУ КАЈАК-КАНУ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ                     Да 1 08/11/2018
7 ЏИУ ЏИЦУ ЏИУ ЏИЦУ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ 0 0 0 0 68 0 0 8 6 8 Да 5 13/11/2018
8 ХОКЕЈ НА ЛЕДУ, КЛИЗАЊЕ САВЕЗ ХОКЕЈА И КЛИЗАЊА НА ЛЕДУ ВОЈВОДИНЕ         15     5 3 2 Да 1 15/11/2018
                      Укупно 18 Укупно 65 Укупно 37   Укупно 11  
©2018. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.