eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Stručnjaci  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 773
Broj
Broj knjižice
Prezime i ime Đorđević Bojan
Pol M
Datum
Grad/Opština VRŠAC
Mesto Vršac
Adresa Vojvode Stepe 5/7
Organizacija/savez Srpska asocijacija američkog fudbala
Tip sportski stručnjak (trener)
Dozvola Da
Licenca C licenca
Broj licence 007
Datum izdavanja licence 27.03.2014
Rok važenja
Zanimanje trener u sportu
Zvanje sportski operativni trener
Rang nacionalni
Obrazovanje visoko
Ustanova
Broj diplome
Datum izdavanja diplome
Seminar Da
Ugovor Ne
Angažovanje ostalo
Klub
Sport AMERIČKI FUDBAL
Telefon 063251121
Mejl rauber_tz@hotmail.com
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 849

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.