eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Stručnjaci  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 669
Broj
Broj knjižice
Prezime i ime Sotin Vladimir
Pol M
Datum
Grad/Opština SOMBOR
Mesto Sombor
Adresa Petra Preradovića 16
Organizacija/savez Srpska asocijacija američkog fudbala
Tip sportski stručnjak (trener)
Dozvola Da
Licenca C licenca
Broj licence 13
Datum izdavanja licence 27.03.2014
Rok važenja
Zanimanje trener u sportu
Zvanje sportski operativni trener
Rang nacionalni
Obrazovanje visoko
Ustanova
Broj diplome
Datum izdavanja diplome
Seminar Da
Ugovor Da
Angažovanje
Klub Klub američkog fudbala Sombor Celtis
Sport AMERIČKI FUDBAL
Telefon 0631030311
Mejl vsotin@gmail.com
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 849

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.