eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Stručnjaci  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 668
Broj
Broj knjižice
Prezime i ime Stanimirov Milan
Pol M
Datum
Grad/Opština NOVI KNEŽEVAC
Mesto Novi Kneževac
Adresa Vuka Karadžića 61
Organizacija/savez Srpska asocijacija američkog fudbala
Tip sportski stručnjak (trener)
Dozvola Da
Licenca C licenca
Broj licence 20
Datum izdavanja licence 27.03.2014
Rok važenja
Zanimanje trener u sportu
Zvanje sportski operativni trener
Rang nacionalni
Obrazovanje srednje
Ustanova
Broj diplome
Datum izdavanja diplome
Seminar Da
Ugovor Ne
Angažovanje
Klub Klub američkog fudbala "Novokneževački Grofovi"
Sport AMERIČKI FUDBAL
Telefon 069701403
Mejl stanimirovmilan@gmail.com
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 849

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.