eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Stručnjaci  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 353
Broj 32.
Broj knjižice
Prezime i ime Kočiš Karolj
Pol M
Datum
Grad/Opština SENTA
Mesto Senta
Adresa Mali rit 4
Organizacija/savez Atletski savez Srbije/AS Vojvodine
Tip sportski stručnjak (trener)
Dozvola Da
Licenca
Broj licence
Datum izdavanja licence
Rok važenja
Zanimanje trener u sportu
Zvanje sportski trener
Rang savezni
Obrazovanje srednje
Ustanova
Broj diplome
Datum izdavanja diplome
Seminar Da
Ugovor Ne
Angažovanje stručni angažman
Klub Senćanski atletski klub
Sport ATLETIKA
Telefon
Mejl
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 849

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.