eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Stručnjaci  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 345
Broj 24.
Broj knjižice
Prezime i ime Bocij Nikolica
Pol M
Datum
Grad/Opština INĐIJA
Mesto Inđija
Adresa Sportki savez
Organizacija/savez Atletski savez Srbije/AS Vojvodine
Tip stručnjak u sportu
Dozvola Da
Licenca
Broj licence
Datum izdavanja licence
Rok važenja
Zanimanje trener u sportu
Zvanje sportski trener - diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta
Rang savezni
Obrazovanje visoko
Ustanova
Broj diplome
Datum izdavanja diplome
Seminar Da
Ugovor Ne
Angažovanje ostalo
Klub
Sport ATLETIKA
Telefon
Mejl
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 831

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.