eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Stručnjaci  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 341
Broj 20.
Broj knjižice
Prezime i ime Cvetkovski Ljupčo
Pol M
Datum
Grad/Opština PANČEVO
Mesto Pančevo
Adresa Masarikova 2
Organizacija/savez Atletski savez Srbije/AS Vojvodine
Tip stručnjak u sportu
Dozvola Da
Licenca
Broj licence
Datum izdavanja licence
Rok važenja
Zanimanje trener u sportu
Zvanje sportski trener - diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta
Rang savezni
Obrazovanje visoko
Ustanova
Broj diplome
Datum izdavanja diplome
Seminar Da
Ugovor Ne
Angažovanje ostalo
Klub Atletski klub "Dinamo"
Sport ATLETIKA
Telefon
Mejl
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 849

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.