eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Stručnjaci  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 338
Broj 17.
Broj knjižice
Prezime i ime Feher Čaba
Pol M
Datum
Grad/Opština SENTA
Mesto Senta
Adresa Mali rit 4
Organizacija/savez Atletski savez Srbije/AS Vojvodine
Tip sportski stručnjak (trener)
Dozvola Da
Licenca
Broj licence
Datum izdavanja licence
Rok važenja
Zanimanje trener u sportu
Zvanje sportski trener
Rang savezni
Obrazovanje više
Ustanova
Broj diplome
Datum izdavanja diplome
Seminar Da
Ugovor Ne
Angažovanje ostalo
Klub Senćanski atletski klub
Sport ATLETIKA
Telefon
Mejl
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 849

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.