eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Stručnjaci  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 336
Broj 15.
Broj knjižice
Prezime i ime Đorđević Dragana
Pol Ž
Datum
Grad/Opština NOVI SAD
Mesto Novi Sad
Adresa Dimitrija Tucovića 3
Organizacija/savez Atletski savez Srbije/AS Vojvodine
Tip stručnjak u sportu
Dozvola Da
Licenca
Broj licence
Datum izdavanja licence
Rok važenja
Zanimanje trener u sportu
Zvanje sportski trener - diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta
Rang savezni
Obrazovanje visoko
Ustanova
Broj diplome
Datum izdavanja diplome
Seminar Da
Ugovor Da
Angažovanje radni odnos
Klub AK Vojvodina
Sport ATLETIKA
Telefon
Mejl
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 830

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.