eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Stručnjaci  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 324
Broj 5.
Broj knjižice
Prezime i ime Ugren Mile
Pol M
Datum
Grad/Opština PANČEVO
Mesto Pančevo
Adresa Masarikova 2
Organizacija/savez Atletski savez Srbije/AS Vojvodine
Tip sportski stručnjak (trener)
Dozvola Da
Licenca master
Broj licence
Datum izdavanja licence 02.10.2013
Rok važenja
Zanimanje trener u sportu
Zvanje sportski trener
Rang međunarodni
Obrazovanje visoko
Ustanova
Broj diplome
Datum izdavanja diplome
Seminar Da
Ugovor Da
Angažovanje radni odnos
Klub Atletski klub "Dinamo"
Sport ATLETIKA
Telefon
Mejl
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 849

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.