eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Stručnjaci  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 322
Broj 3.
Broj knjižice
Prezime i ime Krtinić Danilo
Pol M
Datum
Grad/Opština SREMSKA MITROVICA
Mesto Sremska Mitrovica
Adresa Dr Milana Kostića 7
Organizacija/savez Atletski savez Srbije/AS Vojvodine
Tip sportski stručnjak (trener)
Dozvola Da
Licenca master
Broj licence
Datum izdavanja licence 02.10.2013
Rok važenja
Zanimanje trener u sportu
Zvanje sportski trener
Rang međunarodni
Obrazovanje visoko
Ustanova
Broj diplome
Datum izdavanja diplome
Seminar Da
Ugovor Da
Angažovanje radni odnos
Klub Atletski klub " Sirmium"
Sport ATLETIKA
Telefon
Mejl
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 849

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.