eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pretraga Tabela: Stručnjaci

Povratak na listu

ID =
Broj sadrži
Broj knjižice sadrži
Prezime i ime sadrži
Pol =
  
Datum =
 Izaberite datum iz kalendara:
JMBG sadrži
Grad/Opština =
Mesto sadrži
Adresa sadrži
Organizacija/savez sadrži
Tip =
   
Dozvola =
   
Licenca sadrži
Broj licence sadrži
Datum izdavanja licence =
 Izaberite datum iz kalendara:
Rok važenja sadrži
Zanimanje =
Zvanje =
Rang sadrži
Obrazovanje =
Ustanova sadrži
Broj diplome sadrži
Datum izdavanja diplome =
 Izaberite datum iz kalendara:
Seminar =
   
Ugovor =
   
Angažovanje =
  
Klub =
Sport =
Telefon sadrži
Mejl sadrži
Napomena sadrži

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.