Страница 
 од 58
Број 42
Назив гранског савеза СПОРТСКО-ПЕЊАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Милете Протића 12
Град НОВИ САД
Телефон 063/300-461
Година оснивања 2005.
Спорт СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
Национална категоризација IV категорија
Покрајинска категоризација IV категорија
Укупан број клубова 7
Председник Јована Миланко
Заступник Јована Миланко
Генерални секретар /
Секретар Ненад Матић
Списак чланова УО

Јована Миланко  Заступник - Председник

Петар Уторник 

Ивана Дудварски  

Списак чланова НО

Бојан Шајатовић  Председник

Катарина Мановски

Дуња Ковачевић

Мејл office@sportskopenjanjeapv.org.rs
Сајт www.sportskopenjanjeapv.org.rs
ПИБ 104423784
Матични број 08858837
Контакт особа Ненад Матић 063/300-461
Контакт телефон 063/300-461
Страница 
 од 58
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.