Страница 
 од 58
Број 27
Назив гранског савеза КОЊИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Масарикова 25
Град НОВИ САД
Телефон 021/6336-507
Година оснивања 1950.
Спорт КОЊИЧКИ СПОРТ
Национална категоризација III категорија
Покрајинска категоризација III категорија
Укупан број клубова 14
Председник Весна Ружичић
Заступник Весна Ружичић
Генерални секретар
Секретар Марија Терзић
Списак чланова УО

Весна Ружичић, Јована Ђукић, Јан Цицка, Александар Пејић, Дејан Сувајџић

Списак чланова НО

Петар Јовановић,  Славко Миодраговић, Романа Галовић

Мејл konjickisavvojvodine@gmail.com
Сајт www.konjickisavez.com
ПИБ 100467592
Матични број 08727066
Контакт особа Марија Терзић
Контакт телефон 062271342
Страница 
 од 58
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.