Страница 
 од 57
Број 12
Назив гранског савеза ВЕСЛАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Масарикова 25
Град НОВИ САД
Телефон 021/420-637
Година оснивања
Спорт ВЕСЛАЊЕ
Национална категоризација I категорија
Покрајинска категоризација II категорија
Укупан број клубова 6
Председник Милан Дивјак
Заступник Милан Дивјак
Генерални секретар /
Секретар Славен Докманац
Списак чланова УО

Душан Мијатов

Ваш Игор

Милан Смиљић

Владимир Милошев

Списак чланова НО

Милош Башић - председник

Јован Опачић

Андрија Стипан Сабо Ханђа

Мејл slaven.dokmanac@vojvodina-rowing.org
Сајт www.vojvodina-rowing.org
ПИБ 102855763
Матични број 08146993
Контакт особа 065 208 321 9 Славен Докманац
Контакт телефон 021 420 637 065 208 321 9
Страница 
 од 57
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.