Страница 
 од 57
Број 31
Назив гранског савеза БАДМИНТОН САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Масарикова 25
Град НОВИ САД
Телефон 0641814544
Година оснивања 2008.
Спорт БАДМИНТОН
Национална категоризација II категорија
Покрајинска категоризација III категорија
Укупан број клубова 6
Председник Александар Димитријевић
Заступник Милан Барбир
Генерални секретар Милан Барбир
Секретар /
Списак чланова УО

Управни одбор

Александар Димитријевић (Нови Сад)

Милан Барбир (Нови Сад)

Марко Стојановић (Нови Сад)

Списак чланова НО

Надзорни одбор није формиран у складу ѕа Законом о спорту (мање од 20 чланова). 

Мејл bad.vojvodina@gmail.com
Сајт www.badmintonsavezvojvodine.org.rs
ПИБ 106061317
Матични број 08900973
Контакт особа Милан Барбир,
Контакт телефон 064/1814-544
Страница 
 од 57
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.