Страница 
 од 57
Број 31
Назив гранског савеза БАДМИНТОН САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Масарикова 25
Град НОВИ САД
Телефон 021/540-632
Година оснивања 2008.
Спорт БАДМИНТОН
Национална категоризација III категорија
Покрајинска категоризација III категорија
Укупан број клубова 6
Председник Александар Димитријевић
Заступник Милан Барбир
Генерални секретар Милан Барбир
Секретар /
Списак чланова УО

Управни одбор

Александар Димитријевић (Нови Сад)

Милан Барбир (Нови Сад)

Марко Стојановић (Нови Сад)

Списак чланова НО

Надзорни одбор није формиран у складу ѕа Законом о спорту (мање од 20 чланова). 

Мејл bad.vojvodina@gmail.com
Сајт www.badmintonsavezvojvodine.org.rs
ПИБ 106061317
Матични број 08900973
Контакт особа Милан Барбир,
Контакт телефон 064/1814-544
Страница 
 од 57
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.