Страница 
 од 57
Број 23
Назив гранског савеза ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Максима Горког 39/1
Град НОВИ САД
Телефон 021/529-916
Година оснивања 1928.
Спорт ВАЗДУХОПЛОВСТВО
Национална категоризација II категорија
Покрајинска категоризација II категорија
Укупан број клубова 13
Председник Божо Грубић
Заступник Ивона Аладровић, Божо Грубић
Генерални секретар Ивона Аладровић
Секретар 0
Списак чланова УО

Председник ВСВ: Божо Грубић

Председник Скупштине ВСВ: мр. Милорад Илић

Председник и чланови Управног одбора: Божо Грубић (председник), Ника Адамов, проф. Александар Настасић, Синиша Шијачић и Никола Чичовачки - чланови

Генерални секретар: Ивона Аладровић, правник

Списак чланова НО

Председник Надзорног одбора: Јован Ђукић (председник)

Чланови: Инж.Срђан Пелагић и Никола Бунчић

Мејл vsv.novisad@gmail.com
Сајт www.vsvojvodine.org
ПИБ 100737228
Матични број 08044244
Контакт особа Ивона Аладровић
Контакт телефон 064-22 34 918
Страница 
 од 57
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.