Страница 
 од 57
Број 20
Назив гранског савеза КИК БОКС САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Масарикова 25
Град НОВИ САД
Телефон 021/553-633
Година оснивања 1998.
Спорт КИК БОКС
Национална категоризација II категорија
Покрајинска категоризација II категорија
Укупан број клубова 34
Председник Жарко Радовић
Заступник Жарко Радовић
Генерални секретар Миодраг Јотић
Секретар
Списак чланова УО

Председник Кик Бокс Савеза Војводине је Жарко Радовић из Бечеја, ул. Милана Топлице 17, ЈМБГ 0701966280040.

Потпредседници Кик Бокс Савеза Војводине су:

  1. Дејан Вучковић из Новог Сада, ул. Николе Алексића 16, ЈМБГ 2809983302824.
  2. Александар Нађ из Новог Сада, ул. Кнеза Милоша 25/143, ЈМБГ 1007983800031.

 

УПРАВНИ  ОДБОР   сачињавају:       

                                                  1.)  Драгиша Тодоровић; Кикинда

                                                  2.)  Драган Водогаз; Нови Сад

                                                  3.)  Александар Штрбац; Врбас

                                                  4.)  Цвико Јовановић; Нови Сад

                                                  5.)  Анико Халас; Сента

Списак чланова НО

У  НАДЗОРНИ  ОДБОР  изабрани су:   

                                                  1.)  Александар Марић; Футог

                                                  2.)  Жељко Шобић; Темерин

                                                  3.)  Срђан Надрљански, Нови Сад

Мејл kbsavez@neobee.net
Сајт www.kikboksvojvodina.rs
ПИБ 10191547
Матични број 08677743
Контакт особа 063/554-668 Миодраг Јотић
Контакт телефон 021 553633 063/554-668
Страница 
 од 57
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.