Страница 
 од 57
Број 8
Назив гранског савеза ВАТЕРПОЛО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Масарикова 25
Град НОВИ САД
Телефон 0637761704
Година оснивања 1976.
Спорт ВАТЕРПОЛО
Национална категоризација I категорија
Покрајинска категоризација I категорија
Укупан број клубова 10
Председник Józsa László
Заступник Józsa László
Генерални секретар Војислав Јовановић
Секретар
Списак чланова УО

Predsednik UO VSV – Józsa László

Članovi UO VSV -     Ivana Hireš,

       Anto Vasović,

       Tohati Zoltan,

       Goran Krstonošić,

       Živko Cvjetićanin i

      Slađana Drezgić

Списак чланова НО

Predsednik NO VSV - Vuk Vočković

Članovi -  Ljubomir Putić i Ratka Ugarković

Мејл vsv@neobee.net
Сајт www.vaterpolosavezvojvodine.org.rs
ПИБ 101655040
Матични број 08088144
Контакт особа Војислав Јовановић
Контакт телефон 0637761704
Страница 
 од 57
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.