Страница 
 од 57
Број 27
Назив гранског савеза КОЊИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Масарикова 25
Град НОВИ САД
Телефон 021/6336-507
Година оснивања 1950.
Спорт КОЊИЧКИ СПОРТ
Национална категоризација III категорија
Покрајинска категоризација III категорија
Укупан број клубова 14
Председник Весна Ружичић
Заступник Весна Ружичић
Генерални секретар
Секретар Љиљана Почек
Списак чланова УО

Весна Ружичић, Дејан Сувајџић, Золтан Кришка,Вања Почек, Александар Пејић

Списак чланова НО

Петар Јовановић,  Славко Миодраговић, Романа Галовић

Мејл konjickisavvojvodine@gmail.com
Сајт www.konjickisavez.com
ПИБ 100467592
Матични број 08727066
Контакт особа Љиљана Почек
Контакт телефон 063 33 66 66
Страница 
 од 57
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.