Страница 
 од 58
Број 15
Назив гранског савеза ЏУДО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Адреса Масарикова 25
Град НОВИ САД
Телефон 0652523090, 069702036
Година оснивања 1961.
Спорт ЏУДО
Национална категоризација I категорија
Покрајинска категоризација II категорија
Укупан број клубова 49
Председник Мирољуб Ничић
Заступник Мирољуб Ничић
Генерални секретар
Секретар Наташа Бошковић
Списак чланова УО

ВЛАТКО БЕЛОВУКОВИЋ

РИСТО БАБИЋ

НЕНАД НОВАКОВИЋ

НЕНАД СИМИЋ

БОЈАН МАРКОВИЋ

ЉУБОМИР СТАНИШИЋ

Списак чланова НО

ПРЕДСЕДНИК БРАНКО ТОТ

ЧЛАНОВИ:

СВЕТИСЛАВ ИЛИЋ

БОШКО ЖИЛИЋ

Мејл jsv@jsv.org.rs
Сајт www.jsv.org.rs
ПИБ 102398206
Матични број 08088179
Контакт особа Наташа Бошковић
Контакт телефон 069702036 0652523090
Страница 
 од 58
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.