Pregled Tabela: Savezi  

ID 49
Broj (PSSO) 39
Naziv granskog saveza SAVEZ ZA ŠKOLSKI SPORT VOJVODINE
Adresa saveza Masarikova 25
Grad/Opština NOVI SAD
Telefo/Faks 021 6613137
Godina osnivanja 2008.
Sport ŠKOLSKI SPORT
Broj klubova (članova) 6
Predsednik Mihail Dudaš
Generalni sekretar/direktor Jasna Đukić
Sekretar Milica Rajković
Mejl adresa skolskisport.apvojvodine@gmail.com
Sajt www.skolskisportvojvodine.rs
PIB 106288788
Matični broj 08897913
Broj rešenja (APR) BS 1506/
Datum (APR) 11.03.2013
Kontakt osoba/telefon Jasna Đukić
Poslednja skupština (datum) 13.03.2014
Izborna skupština (datum)
Ažurnost (datum) 01.04.2014
Nadzor (PSSO)
Datum
Napomena