Број 26
Назив гранског савеза ТЕКВОНДО АСОЦИЈАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ
Адреса Масарикова 25
Град НОВИ САД
Телефон 0216390256
Година оснивања 2002.
Спорт ТЕКВОНДО
Национална категоризација I категорија
Покрајинска категоризација II категорија
Укупан број клубова 23
Председник Дујић Марио
Заступник Горан Живановић
Генерални секретар Горан Живановић
Секретар /
Списак чланова УО

председник Дујић Марио

потпредседник Славиша Перић

члан Крстић Борислав

члан Андревски Александар

члан Кукић Дарко

 

Списак чланова НО

Председник Јован Љубичић

члан Давид Цукић

члан Самоловчев Јована

Мејл office@tav.rs
Сајт www.tav.rs
ПИБ 102585688
Матични број 08773491
Контакт особа Горан Живановић
Контакт телефон 065/2311-423