eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Savezi  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 37
Broj (PSSO) 40
Naziv granskog saveza UNIVERZITETSKI SPORTSKI SAVEZ NOVOG SADA
Adresa saveza Narodnog fronta 10/III
Grad/Opština NOVI SAD
Telefo/Faks 021/450-670
Godina osnivanja 1997.
Sport UNIVERZITETSKI SPORT
Broj klubova (članova)
Predsednik Zoran Delić
Generalni sekretar/direktor
Sekretar Draženko Kozić
Mejl adresa drazenkozic76@yahoo.com
Sajt www.ussns.org.rs
PIB 101661261
Matični broj 08098964
Broj rešenja (APR) BS 645/2011
Datum (APR) 15.04.1998
Kontakt osoba/telefon 064/6689-705 Draženko Kozić
Poslednja skupština (datum)
Izborna skupština (datum)
Ažurnost (datum) 07.02.2012
Nadzor (PSSO)
Datum
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 64

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.