eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pregled Tabela: Klubovi (članice)  ŠtampajSnimi kao ExcelSnimi kao WordSnimi kao HTML

Povratak na listu 

ID 197
Naziv kluba SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE KOVAČICA
Adresa Maršala Tita 50, 26210 Kovačica
Grad/Opština KOVAČICA
Telefon/Faks 013/661-122 (lok. 224), 013/661-047
Godina osnivanja 1997.
Sport SAVEZ
Tip S
Predsednik Jan Cicka
Generalni sekretar/direktor
Sekretar Vasile Stoja
Mejl adresa renato@kovacica.org
Sajt www.kovacica.org
PIB 100873297
Matični broj 08029512
Broj rešenja (APR) БС1480/2011
Datum (APR) 09.01.2012
Kontakt osoba/telefon Angelka Marić 063/637-540
Poslednja skupština (datum) 18.02.2016
Izborna skupština (datum) 13.12.2013
Ažurnost (datum) 18.01.2017
Nadzor (Sekretarijat)
Datum nadzora
Nadzor (Zavod)
Datum nadzora
Napomena

Strana  First Previous Next Last  od 2204

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.