eSavezi::modul za pregled, pretragu i izvoz podataka

Pretraga Tabela: Klubovi (članice)

Povratak na listu

ID =
Naziv kluba sadrži
Adresa sadrži
Grad/Opština =
Telefon/Faks sadrži
Godina osnivanja sadrži
Sport =
Tip =
Predsednik sadrži
Generalni sekretar/direktor sadrži
Sekretar sadrži
Mejl adresa sadrži
Sajt sadrži
PIB sadrži
Matični broj sadrži
Broj rešenja (APR) sadrži
Datum (APR) između
 Izaberite datum iz kalendara:  i   Izaberite datum iz kalendara:
Kontakt osoba/telefon sadrži
Poslednja skupština (datum) između
 Izaberite datum iz kalendara:  i   Izaberite datum iz kalendara:
Izborna skupština (datum) između
 Izaberite datum iz kalendara:  i   Izaberite datum iz kalendara:
Ažurnost (datum) između
 Izaberite datum iz kalendara:  i   Izaberite datum iz kalendara:
Nadzor (Sekretarijat) =
   
Datum nadzora između
 Izaberite datum iz kalendara:  i   Izaberite datum iz kalendara:
Nadzor (Zavod) =
   
Datum nadzora između
 Izaberite datum iz kalendara:  i   Izaberite datum iz kalendara:
Napomena sadrži

 

 ©2014. eSavezi (sportal.org.rs). Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Sva prava zadržana.