Pregled Tabela: Kalendar  

ID 3987
Početak 01.01.2017
Kraj 31.01.2017
Godina 2017.
Naziv takmičenja/aktivnosti Revijа mini rukometa 3
Država/Grad Vojvodina/po konkursu
Tip Revija Mini rukometa
Kategorija/Klasa mini rukomet
Sport RUKOMET
Organizator Po konkursu
Prioritet Da
Članica