Pregled Tabela: Kalendar  

ID 1926
Početak 11.01.2015
Kraj 11.01.2015
Godina 2015.
Naziv takmičenja/aktivnosti Sednica Nadzornog odbora
Država/Grad Ruma
Tip sednice organa upravljanja
Kategorija/Klasa organizacija
Sport SAVATE
Organizator Savate Savez Vojvodine i SBK "Ruma" Ruma
Prioritet Da
Članica Savate boks klub "Ruma"