Страница 
 од 11
Записи 1 до 50 од 504
 
Од
До
Година
Назив такмичења/манифестације
Држава-Град
Тип
Категорија
Спорт
Организатор
Приоритет
Чланица
Број учесника
01/01/2023 31/01/2023 2023. Семинар ТРЕНЕРИ, саветовање, стручно усавршавање, едукација НОВИ САД Остало све категорије КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/01/2023 31/01/2023 2023. Семинар СУДИЈЕ, саветовање, тестирање, стручно усавршавање, едукација НОВИ САД Остало све категорије КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/01/2023 31/01/2023 2023. Семинар ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ, саветовање, тестирање, стручно усавршавање, едукација НОВИ САД Остало све категорије КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/01/2023 31/01/2023 2023. Семинар ДЕЛЕГАТИ, саветовање, тестирање, стручно усавршавање, едукација НОВИ САД Остало све категорије КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/01/2023 31/01/2023 2023. Семинар КОНТРОЛОРИ СУЂЕЊА, саветовање, тестирање, стручно усавршавање, едукација НОВИ САД Остало све категорије КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/01/2023 31/01/2023 2023. Семинар СТАТИСТИЧАРИ, саветовање, тестирање, стручно усавршавање, едукација НОВИ САД Остало све категорије КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/01/2023 31/01/2023 2023. Семинар ОРГАНИЗАТОРИ/МЕНАЏЕРИ, саветовање, стручно усавршавање, едукација НОВИ САД Остало све категорије КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
15/01/2023 31/01/2023 2023. Састанак клубова, Прва мушка лига КСВ НОВИ САД Првенство АПВ преко 21 године КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
15/01/2023 31/01/2023 2023. Састанак клубова, Друга мушка лига КСВ НОВИ САД Првенство АПВ преко 21 године КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
15/01/2023 31/01/2023 2023. Састанак клубова, Прва женска лига КСВ НОВИ САД Првенство АПВ преко 21 године КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
15/01/2023 31/01/2023 2023. Састанак клубова, МК такмичења КСВ НОВИ САД Првенство АПВ све категорије КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Прва мушка лига КСВ АПВ Првенство АПВ преко 21 године КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Друга мушка лига КСВ АПВ Првенство АПВ преко 21 године КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Прва женска лига КСВ АПВ Првенство АПВ преко 21 године КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У19 М АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У18 М АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У17 М АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У16 М АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У15 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У14 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У13 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У12 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У11 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У10 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У19 Ж АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У17 Ж АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У15 Ж АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У13 Ж АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Квалитетна МК лига КСВ У11 Ж АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Контролни селективни тренинзи У14 М АПВ Остало 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Контролни селективни тренинзи У13 М АПВ Остало 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Контролни селективни тренинзи У12 М АПВ Остало 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Контролни селективни тренинзи У11 М АПВ Остало 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Контролни селективни тренинзи У14 Ж АПВ Остало 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Контролни селективни тренинзи У13 Ж АПВ Остало 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Контролни селективни тренинзи У12 Ж АПВ Остало 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/02/2023 30/04/2023 2023. Контролни селективни тренинзи У11 Ж АПВ Остало 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У19 М АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У18 М АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У17 М АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У16 М АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У15 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.org.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У14 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У13 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У12 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У11 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У10 М АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У19 Ж АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У17 Ж АПВ Првенство АПВ од 16 до 20 година КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
01/04/2023 30/04/2023 2023. Финални МК турнир КСВ У15 Ж АПВ Првенство АПВ 15 година и млађи КОШАРКА КОШАРКАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ Да   www.ksv.rs  
                Пребројавање 50         Укупно 0
©2018-2020. Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Сва права задржана.