www.ssv.rs[ Home ]
Sportski savez Vojvodine, Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Tel.:021/423-924, Mail:office@ssv.rs
 
Dobrodošli na novi sajt: www.sportal.org.rs !

INFORMACIONI SISTEM SPORTA U AP VOJVODINI - PILOT PROJEKAT:

Web aplikacija eSavezi

 

Sportski savez Vojvodine, uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu krajem 2008. godine započeo je realizaciju projekta pod nazivom: Prikupljanje podataka o sportskim organizacijama na teritoriji AP Vojvodine za budući informacioni sistem sporta u AP Vojvodini.

Prikupljanje podataka je obavljeno na terenu i to u Novom Sadu i Subotici tako što su saradnici sportskog saveza Vojvodine obilazili sportske organizacije i na licu mesta sa ovlašćenim licem popunjavali obrazce. Popunjene obrazce bi na kraju svakog radnog dana određeni saradnik unosio i lokalnu bazu podataka. Na ovaj način prikupljeno je približno 80 % validnih podataka sa terena i podaci se odnose samo na 2 grada u Vojvodini.

Radi efikasnije popune baza podataka, kreirana je Web aplikacija eSavezi preko koje putem interneta ovlašćeni predstavnici Pokrajinskih granskih saveza unose podatke o svom savezu, podatke o klubovima koji su učlanjeni u savez i kalendare takmičenja za 2010., 2011. i 2012. godinu.

Podaci koji se dobiju na ovaj način, putem ovog sajta biće dostupni svim građanima, takođe ovi podaci se mogu upotrebiti za bilo koji sistem koji radi sa bazama podataka tako da mogu da posluže kao dobra osnova za budući informacioni sistem sporta u AP Vojvodini.

Ukratko o projektu i njegovoj realizaciji možete videti u tabeli:

NAZIV PROJEKTA:

RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA SPORTA U APV (eSavezi)

NOSILAC PROJEKTA:

SPORTSKI SAVEZ VOJVODINE (SSV)

CILJ PROJEKTA:

Brza i efikasna komunikacija Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Pokrajinskog zavoda za sport, sportskog saveza Vojvodine sa pokrajinskim granskim savezima, opštinskim/gradskim savezima, klubovima, sportskim društvima, lokalnim samoupravama putem interneta radi elektronske razmene i dostupnosti podataka.

Jedinstvena elektronska matična evidencija u sportu: baza klubova, saveza, objekata, stručnjaka, kalendari takmičenja, rezultati , ...

FAZE

U RAZVOJU

PROJEKTA:


Razvoj informacionog sistema odvijao se i još uvek se odvija u sledećim fazama :

I faza : prikupljanje podataka sa terena -2008. god.

 • registracija domena (registrovan je domen: sportal.org.rs kod provajdera Eunet u martu 2008. godine);
 • prikupljanje podataka sa terena: Novi Sad i Subotica (novembar 2008. godine);

II faza : Web aplikacija eSavezi -2009. god.

 • uvođenje svih bitnih dokumenata sa dosadašnjih sajtova u sistem;
 • kreiranje baza podataka (baze: savezi, klubovi, kalendari);
 • kreiranje Web aplikacije eSavezi (april 2009. godine);
 • hostovanje prezentacije (prezentacija se hostuje na serverima Vlade AP Vojvodine, Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa, sektor za informacione tehnologije);

III faza : unos podataka putem Internet-a -2010. god.

 • postavljane sistema na Internet (april 2010. godine);
 • kreiranje Web aplikacije eKalendari (april 2010. godine);
 • obuka predstavnika saveza za unos podataka i upotrebu sistema (maj 2010. godine);
 • unos podataka u bazu preko sistema (maj-decembar 2010. godine).

IV faza : unapređenje sistema -2011. god.

 • postavljanje statističkog modula (januar 2011. godine);
 • kreiranje baze sportskih organizacija koji nisu članice granskih saveza (februar 2011. godine);
 • popunjavanje baze sportskih organizacija koji nisu članice granskih saveza (mart-decembar 2011. godine).

V faza : unapređenje sistema -2012. god.

 • nabavka i instaliranje sistema za praćenje budžeta pokrajinskih granskih saveza (mart-jun 2012. godine);
 • podešavanje sistema za praćenje budžeta pokrajinskih granskih saveza (jul-avgust 2012. godine);
 • obuka korisnika sistema (septembar 2012. godine);
 • podnošenje redovnih i dodatnih programa pokrajinskih granskih saveza putem nove aplikacije (oktobar-decembar 2012. godine).

CILJNE GRUPE:

 • Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
 • Pokrajinski zavod za sport
 • Sportski savez Vojvodine + granski savezi (50 saveza)
 • Opštinski sportski savezi, sportski klubovi, sportska društva
 • Lokalne samouprave (gradovi, opštine), građani

Site
Mail
+381 21 487 4871
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 2010. www.sio.vojvodina.gov.rs