www.ssv.rs[ Home ]
Sportski savez Vojvodine, Masarikova 25, 21000 Novi Sad, Tel.:021/423-924, Mail:office@ssv.rs
 
Dobrodošli na novi sajt: www.sportal.org.rs !

NAJBRŽI PUT DO SVIH VAŽNIH DOKUMENATA U ELEKTRONSKOM OBLIKU :

 

U tabeli se nalaze važni dokumenti koji se tiču oblasti sporta, sa detaljnim opisom i linkom za preuzimanje (download):

Rbr
Naziv dokumenta
Autor dokumenta
Kratak opis dokumenta
Downloads
1
OBRASCI ZA POKRAJINSKE GRANSKE SAVEZE ZA 2015. GODINU
PS ZA SPORT I OMLADINU Word dokument sa kompletnim uputstvima, rokovima i obrascima za 2015. godinu
Link
Link
Link
Link
2
INFORMACIJA O UVOĐENJU I UNAPREĐENJU INFORMACIONOG SISTEMA SPORTA U APV ZA PERIOD 2010-2012. GODINE
PS ZA SPORT I OMLADINU .PDF dokument koji sadrži sve relevantne podatke o razvoju informacionog sistema. Podaci su dobijeni od strane pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine.
Link
Link
Link
Link
3
UPUTSVO ZA UPOTREBU APLIKACIJE eSavezi.
PS ZA SPORT I OMLADINU .zip dokument
Link
Link
Link
Link


Site
Mail
+381 21 487 4871
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 2010. www.sio.vojvodina.gov.rs